Studijní programy / B-EM Ekonomika a management
Program: B-EM Ekonomika a management
Obor: B-EM-MO Management obchodní činnosti
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studiem absolvent získává jak všeobecný přehled z oblasti ekonomiky a managementu podniku tak specifické obchodně - marketingové kompetence mající pevný základ ve znalostech legislativního rámce obchodních vztahů v České republice. V rámci všeobecného ekonomického přehledu získá absolvent průřezové znalosti z ekonomické teorie, řízení podniku a marketingu, finančního účenitnictví a daní, kvantitativních metod a výpočetní techniky. Absolvent je připraven pro samostatnou i týmovou práci, je vybaven znalostmi statistických metod pro zpracování ekonomických dat s důrazem na specifika výzkumu trhu, orientuje se v moderních elektronických technologiích a možnostech jejich obchodního využití. Je jazykově vybaven pro práci v mezinárodním prostředí, má dobré schopnosti orientovat se v komplexních ekonomicko-právních souvislostech obchodních vztahů s využitím moderních informačních zdrojů.
Studijní výstupy: absolvent získá znalosti v oblasti ekonomických a manažerských věd pro jejich využití v obchodu
absolvent zná podstatu ekonomických procesů a jejich vliv na společnost
absolvent je schopen využívat metody, jejichž pomocí jsou sledovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy v oblasti obchodních vztahů
absolvent umí využívat kvantitativní metody a techniky a další efektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů
absolvent disponuje odbornými znalostmi v oblasti řízení procesů a zdrojů v různých časových horizontech
absolvent bude schopen vykovávat odborné ekonomické činnosti na úrovni středního stupně řízení organizací
absolvent umí sestavit finanční plán a zajistit potřebné finanční zdroje včetně využití zdrojů případné podpory z rozpočtu ČR a EU.
Uplatnění absolventů:Absolvent je připraven k podílení se na řízení a provádění obchodních činností všech typů podniků, je vhodným kandidátem na pozici marketing manažera či odborného pracovníka marketingu v malých, středních i velkých podnicích, uplatňuje se jako asistent vrcholového managementu velkých podniků . Dále absolventi nalézají uplatnění v managementu reklamních agentur a jako konzultanti poradenských společností zaměřených na obchodní operace a marketing.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DSDaňová soustavazkouška5
MT1Matematika Izkouška5
MI1Mikroekonomie Izkouška6
ZPEPodniková ekonomika Izkouška5
SOCSociologie a sociální psychologiezkouška3
VA1Výpočetní technika a algoritmizace Izápočet3
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OKAJObchodní jazyk - angličtinazkouška2
OKNJObchodní jazyk - němčinazkouška2
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FTFinanční trhyzkouška6
IE1Informatika pro ekonomy Izápočet3
MA1Makroekonomie Izkouška6
MT2Matematika IIzkouška6
PNFPodnikové financezkouška5
VA2Výpočetní technika a algoritmizace IIzkouška4
ZVSZáklady práva Izápočet4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FU1Finanční účetnictví Izkouška5
IE2Informatika pro ekonomy IIzkouška5
MANManagementzkouška5
MARMarketing Izkouška5
ST1Statistikazkouška6
ZSEZáklady světové a evropské integracezkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVA1Světový jazyk - Angličtina 1zápočet2
SVF1Světový jazyk - Francouzština 1zápočet2
SVI1Světový jazyk - Italština 1zápočet2
SVN1Světový jazyk - Němčina 1zápočet2
SVR1Světový jazyk - Ruština 1zápočet2
SVS1Světový jazyk - Španělština 1zápočet2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKM1Ekonometrie Izkouška5
OOBObchodní operace Izkouška5
PRXOdborná praxezápočet6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVA2Světový jazyk - Angličtina 2zkouška2
SVF2Světový jazyk - Francouzština 2zkouška2
SVI2Světový jazyk - Italština 2zkouška2
SVN2Světový jazyk - Němčina 2zkouška2
SVR2Světový jazyk - Ruština 2zkouška2
SVS2Světový jazyk - Španělština 2zkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BSAABakalářský seminář v AJzápočet2
NITE-technologiezkouška5
MKVMarketingová komunikacezkouška5
OBLObchodní logistikazkouška5
OSCJOdborný seminář v cizím jazycezápočet2
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet8
ZOBObchodní operace IIzkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
EMMEkonomicko matematické metodyzkouška6
MEManažerské dovednostizkouška4
MASMarketing služebzkouška4
OMAOperační managementzkouška5
SFPOsobní a rodinné financezkouška4
MSPPodnikatelský plánzkouška4
REKReformy české a světové ekonomikyzkouška4
VVVeletrhy a výstavyzkouška4
PZBZbožíznalstvízkouška5
ZTPZpracování textů na počítačizkouška4

Specializace

SBDV Daně a veřejné finance
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
HPO1Hospodářská politika Izkouška6
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PDAPřímé danězkouška5
VFVeřejné financezkouška4
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
NDANepřímé danězkouška5