Studijní programy / N-SIA System Engineering and Informatics
Program: N-SIA System Engineering and Informatics
Obor: N-SIA-EIA Economic Informatics
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Absolvent v průběhu studia získá široké a pokročilé aplikační a tvůrčí znalosti v oblasti systémového a softwarového inženýrství, hluboké znalosti teoretických východisek informatiky, vysoce specializované znalosti v oblasti ICT a IS/ICT a principů jejich uplatnění, pokročilých databázových, síťových a multimediálních technologií a problematiky umělé inteligence. Je schopen spolupodílet se na řízení procesu informatizace podniku a samostatně pracovat v oblasti nasazení informačních a komunikačních technologií. Má také dostatečné znalosti a dovednosti pro efektivní řízení obchodních podniků a podniků služeb v terciárním sektoru národního hospodářství, stejně jako znalosti pro efektivní řízení obchodní činnosti v podniku jakéhokoliv zaměření.
Studijní výstupy: absolvent získá znalosti v oblasti informatických a ekonomických věd
absolvent má dovednosti a odborné znalosti a přehled, jež mu umožní efektivně pracovat v oblasti informačních systémů a informačních technologií
absolvent disponuje pokročilými znalostmi ekonomických, manažerských a společenských věd pro analýzu a prognózu ekonomického prostředí
absolvent zná metody, jejichž pomocí jsou studovány, monitorovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy
absolvent je schopen prakticky realizovat rozsáhlé softwarové systémy a řídit všechny fáze jejich životního cyklu
absolvent je schopen aplikovat teoretická východiska a metody pro analýzu a modelování podniků a jejich procesů
absolvent rozumí principům konstrukce a implementace programovacích jazyků, zná a je schopen při své práci aplikovat formální informatický aparát
Uplatnění absolventů:Absolvent studijního programu najde uplatnění zejména v podnicích zaměřených na tvorbu, nákup a prodej informačních systémů a informačních technologií. Uplatní se také v útvarech informatiky výrobních i nevýrobních organizací, odpovědných za provoz a rozvoj svých ICT a IS/ICT. Po absolvování předepsaného studijního plánu je absolvent připraven k uplatnění v praxi či k pokračování dalším studiem v doktorském stupni studia.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
OMAAOptimalizační metody v AJzkouška5
SWI1ASoftwarové inženýrství I v AJzkouška4
SIASystémové inženýrství v AJzkouška5
TPJATeorie programovacích jazyků v AJzkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DISIDiplomní seminář IS/ICTzápočet2
ISPAAInformační systémy (projektování) v AJzkouška6
ISACIS/ICT v AJzkouška4
SWI2ASoftwarové inženýrství II v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
IISAIntegrované informační systémy v AJzkouška5
TIATeoretická informatika v AJzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPIIDiplomová práce IS/ICTzápočet10
IPIACInovace pro informatiky v AJzkouška6
PRX2Řízená odborná praxezápočet8
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 3 př.)
MA2AMakroekonomie II v AJzkouška5
MVYAMarketing II v AJzkouška5
MI2AMikroekonomie II v AJzkouška6
MEKAPodniková ekonomika II v AJzkouška5
STMAStrategický management v AJzkouška5
DETAVývoj ekonomického myšlení v AJzkouška4

Specializace

SNES Evropská studia AJ
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ZESInstituce a právo ES v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
HEUHospodářský zeměpis EU a sociální aspekty členství v AJzkouška5
TEIATeorie měnové integrace v AJzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EGGAEU a global governancezkouška5

SNES Evropská studia AJ
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ZESInstituce a právo ES v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
HEUHospodářský zeměpis EU a sociální aspekty členství v AJzkouška5
TEIATeorie měnové integrace v AJzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EGGAEU a global governancezkouška5

SNGRA Grafika a její aplikace v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGPAAnimace a geoprostor v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PG2APočítačová grafika II v AJzkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PURAPokročilá uživatelská rozhraní v AJzkouška6

SNRA Řízení podniků v AJ
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MEKAPodniková ekonomika II v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MVYAMarketing II v AJzkouška5
STMAStrategický management v AJzkouška5

SNRA Řízení podniků v AJ
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MEKAPodniková ekonomika II v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MVYAMarketing II v AJzkouška5
STMAStrategický management v AJzkouška5

SNRBA Řízení obchodních bank a pojišťoven v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MFIAMezinárodní finance v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BA2ABankovnictví II v AJzkouška5
PO2APojišťovnictví II v AJzkouška5

SNRBA Řízení obchodních bank a pojišťoven v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MFIAMezinárodní finance v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BA2ABankovnictví II v AJzkouška5
PO2APojišťovnictví II v AJzkouška5