Studijní programy / N-HPSA Economic Policy and Administration
Program: N-HPSA Economic Policy and Administration
Obor: N-HPSA-VSA Public Administration
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Absolvent je vybaven znalostmi z oblasti financí, umí aplikovat obecné poznatky strategického plánování a řízení na veřejný sektor, rozumí fázím a procesům v programovém cyklu, formám financování strategií a veřejných výdajových programů. Je schopen tyto procesy samostatně řídit a týmově realizovat strategie. Kvalifikovaně ovládá procesy monitoringu a evaluace strategií a programů ve veřejné správě, umí zvolit a aplikovat indikátory socio-ekonomických dopadů strategií a programů. Má předpoklady k týmové i samostatné řídící činnosti v oblasti veřejné správy.
Studijní výstupy: rozvíjet znalosti studentů v oblasti ekonomických, manažerských a společenských věd do té míry, aby byli schopni analyzovat a chápat ekonomické a soci
seznámit studenty se základy a vývojem ekonomických procesů a s jejich vlivem na společnost
vyučovat a propagovat ty metody, jejichž pomocí jsou studovány, monitorovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy
vyučovat a propagovat kvantitativní metody a techniky s cílem poskytnout studentům moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů
naučit studenty takovým dovednostem a dát jim takové odborné znalosti a přehled, jež by jim umožnily efektivně pracovat v oblasti veřejné správy a řízení podniků, obchodních společností a dalších institucí
Uplatnění absolventů:Absolvent oboru se uplatní na úrovni středního a vrcholového managementu ve státní správě, v municipálním sektoru i v neziskových organizacích. Absolvent se také uplatní na pozici samostatného analytika či odborného konzultanta v poradenských společnostech pro veřejný a neziskový sektor.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKM2AEkonometrie II v AJzkouška5
HPOAHospodářská politika II v AJzkouška4
IVSAInformační systémy veřejné správy v AJzápočet4
MUCAManažerské účetnictví v AJzkouška6
MI2AMikroekonomie II v AJzkouška6
SRPAStrategické řízení a plánování ve VS v AJzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DISDiplomní seminářzápočet2
EVUAEkonomické využití území v AJzkouška5
EHPAEvropské hospodářské právo v AJzkouška4
MA2AMakroekonomie II v AJzkouška5
VF2AVeřejné finance II v AJzkouška5
DETAVývoj ekonomického myšlení v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RLZAŘízení lidských zdrojů v AJzkouška5
VZAVeřejné zakázky a veřejně-soukromá partnerství v AJzkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
VSSAAktuální otázky ve VS v AJzápočet3
DP2Diplomová prácezápočet10
PRMAProjektový management v AJzkouška5
PRX2Řízená odborná praxezápočet8
UZNAÚčetnictví a zdanění neziskových organizací v AJzkouška5

Specializace

SNES Evropská studia AJ
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ZESInstituce a právo ES v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
HEUHospodářský zeměpis EU a sociální aspekty členství v AJzkouška5
TEIATeorie měnové integrace v AJzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EGGAEU a global governancezkouška5

SNES Evropská studia AJ
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ZESInstituce a právo ES v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
HEUHospodářský zeměpis EU a sociální aspekty členství v AJzkouška5
TEIATeorie měnové integrace v AJzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EGGAEU a global governancezkouška5

SNGRA Grafika a její aplikace v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGPAAnimace a geoprostor v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PG2APočítačová grafika II v AJzkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PURAPokročilá uživatelská rozhraní v AJzkouška6

SNRBA Řízení obchodních bank a pojišťoven v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MFIAMezinárodní finance v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BA2ABankovnictví II v AJzkouška5
PO2APojišťovnictví II v AJzkouška5

SNRBA Řízení obchodních bank a pojišťoven v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MFIAMezinárodní finance v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BA2ABankovnictví II v AJzkouška5
PO2APojišťovnictví II v AJzkouška5