Studijní programy / N-HPSA Economic Policy and Administration
Program: N-HPSA Economic Policy and Administration
Obor: N-HPSA-UADA Acounting and Taxes
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studiem oboru Účetnictví a daně získá absolvent hluboké znalosti z oblasti složitých účetních operací včetně účetních a daňových dopadů přeměn obchodních společností, znalosti mezinárodních účetních standardů a mezinárodního zdanění. Student oboru je také podrobně seznámen s problematikou procesu správy daní. Absolvent oboru je schopen odborně zajistit a řídit veškeré finanční a účetní aspekty podniku a vztahy vůči bankám a dalším finančním institucím včetně daňové problematiky. Absolventi oboru jsou také seznámeni s informačními a komunikačními technologiemi a s jejich efektivním využitím při všech činnostech.
Studijní výstupy: absolvent získá komplexní znalosti problematiky mezinárodních účetních standardů a mezinárodního zdanění
absolvent získá znalosti procesu správy daní a je schopen organizovat a řídit řádné plnění daňových povinností v různých typech subjektů
absolvent disponuje znalostmi v oblasti složitých hospodářských operací včetně transformace obchodních společností
absolvent je schopen koncepčně řešit problematiku finančních operací a procesů na všech úrovních řízení organizace
absolvent je schopen řízení účetních, daňových a finančních procesů v nadnárodních společnostech
absolvent je schopen vyhodnotit účetní, finanční a daňové dopady mezinárodních transakcí
Uplatnění absolventů:Absolventi oboru mají široké možnosti uplatnění na ekonomických a finančních pozicích v podnikatelských subjektech včetně nadnárodních společností, v auditorských firmách a daňových kancelářích. Další uplatnění absolventů je na účetních a finančních pozicích v neziskových organizacích a ve státní správě.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BA2ABankovnictví II v AJzkouška5
EKM2AEkonometrie II v AJzkouška5
HPOAHospodářská politika II v AJzkouška4
MUCAManažerské účetnictví v AJzkouška6
MI2AMikroekonomie II v AJzkouška6
POSAPřeměny obchodních společností v AJzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DISDiplomní seminářzápočet2
FU2AFinanční účetnictví II v AJzkouška6
MA2AMakroekonomie II v AJzkouška5
SDASpráva daní v AJzkouška5
VF2AVeřejné finance II v AJzkouška5
DETAVývoj ekonomického myšlení v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPRADaňové teorie v AJzkouška5
MZDAMezinárodní zdanění v AJzkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DP2Diplomová prácezápočet10
HVPAHodnocení výkonnosti podniku v AJzkouška5
ISFAInformační systémy finančních institucí v AJzápočet4
MUSAMezinárodní účetní standardy v AJzkouška6
PRX2Řízená odborná praxezápočet8

Specializace

SNES Evropská studia AJ
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ZESInstituce a právo ES v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
HEUHospodářský zeměpis EU a sociální aspekty členství v AJzkouška5
TEIATeorie měnové integrace v AJzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EGGAEU a global governancezkouška5

SNES Evropská studia AJ
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ZESInstituce a právo ES v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
HEUHospodářský zeměpis EU a sociální aspekty členství v AJzkouška5
TEIATeorie měnové integrace v AJzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EGGAEU a global governancezkouška5

SNGRA Grafika a její aplikace v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGPAAnimace a geoprostor v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PG2APočítačová grafika II v AJzkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PURAPokročilá uživatelská rozhraní v AJzkouška6

SNRBA Řízení obchodních bank a pojišťoven v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MFIAMezinárodní finance v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BA2ABankovnictví II v AJzkouška5
PO2APojišťovnictví II v AJzkouška5

SNRBA Řízení obchodních bank a pojišťoven v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MFIAMezinárodní finance v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BA2ABankovnictví II v AJzkouška5
PO2APojišťovnictví II v AJzkouška5