Studijní programy / N-HPSA Economic Policy and Administration
Program: N-HPSA Economic Policy and Administration
Obor: N-HPSA-FIMA Finance and Investment Management
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Absolvent je vybaven hlubokými odbornými znalostmi z oblasti financí, z oblasti řízení komerčních institucí na finančním trhu, hlubokými znalostmi procesů hospodářské politiky a evropské integrace. S využitím znalostí z uvedených disciplín je absolvent schopen koncepčně řešit obchodní a investiční procesy ve finančních institucích i operativně zabezpečovat obchodní a investiční procesy. Má odborné předpoklady zastávat řídící pozice ve finančních institucích, je schopen využít získaných znalostí a dovedností k nalézání inovativních řešení ve finančním rozhodování a k tvorbě strategií při investičním rozhodování. Je schopen vést odborné diskuse v českém i anglickém jazyce.
Studijní výstupy: absolvent disponuje pokročilými znalostmi ekonomických, manažerských a společenských věd pro analýzu a prognózu ekonomického a finančního prostředí
absolvent je schopen samostatně zajistit finanční operace, portfolio management a financování společností
absolvent je schopen aplikovat pokročilé metody pro monitorování a kontrolu ekonomických a finančních procesů
absolvent je schopen využívat sofistikované kvantitativní metody a techniky jako moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů
absolvent je schopen působit jako člen vrcholové managementu v oblasti řízení bank, pojišťoven a dalších účastníků finančního trhu
Uplatnění absolventů:Absolvent tohoto oboru se uplatní ve finančních institucích, ale i v podnicích výrobního charakteru, v podnicích služeb, v neziskových organizacích, ve státní správě. Uplatní se ve výkonu nižších až středních manažerských pozic bank, pojištoven a dalších účastníků finančních trhů při přípravě podkladů pro získávání zdrojů financování, optimalizaci alokace aktiv, investic aj. Absolvent se také uplatní na pozici samostatného analytika či odborného konzultanta poradenských společností a jako samostatný analytik ve finančním sektoru. Je schopen řídit plánovací a controllingovou oblast finančních institucí.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BA2ABankovnictví II v AJzkouška5
EKM2AEkonometrie II v AJzkouška5
HPOAHospodářská politika II v AJzkouška4
KTAKapitálové trhy v AJzkouška5
MUCAManažerské účetnictví v AJzkouška6
MI2AMikroekonomie II v AJzkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DISDiplomní seminářzápočet2
MA2AMakroekonomie II v AJzkouška5
MFIAMezinárodní finance v AJzkouška5
VF2AVeřejné finance II v AJzkouška5
DETAVývoj ekonomického myšlení v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PO2APojišťovnictví II v AJzkouška5
TEIATeorie měnové integrace v AJzkouška6
UFOAÚčetnictví finančních institucí v AJzkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DP2Diplomová prácezápočet10
PITAInvestiční záměry a inovační management v AJzkouška5
MISAMezinárodní investiční management v AJzkouška5
PRX2Řízená odborná praxezápočet8

Specializace

SNES Evropská studia AJ
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ZESInstituce a právo ES v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
HEUHospodářský zeměpis EU a sociální aspekty členství v AJzkouška5
TEIATeorie měnové integrace v AJzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EGGAEU a global governancezkouška5

SNES Evropská studia AJ
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ZESInstituce a právo ES v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
HEUHospodářský zeměpis EU a sociální aspekty členství v AJzkouška5
TEIATeorie měnové integrace v AJzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EGGAEU a global governancezkouška5

SNGRA Grafika a její aplikace v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGPAAnimace a geoprostor v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PG2APočítačová grafika II v AJzkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PURAPokročilá uživatelská rozhraní v AJzkouška6

SNRA Řízení podniků v AJ
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MEKAPodniková ekonomika II v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MVYAMarketing II v AJzkouška5
STMAStrategický management v AJzkouška5

SNRA Řízení podniků v AJ
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MEKAPodniková ekonomika II v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MVYAMarketing II v AJzkouška5
STMAStrategický management v AJzkouška5