Studijní programy / B-SIA System Engineering and Informatics
Program: B-SIA System Engineering and Informatics
Obor: B-SIA-EIA Economic Informatics
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Cílem studia je získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti informatiky, algoritmizace, databázových systémů, implementace počítačových sítí, operačních systémů a analýzy a návrhu informačních systémů. Absolventi mají dostatečné znalosti a dovednosti pro efektivní řízení obchodních podniků a podniků služeb v terciárním sektoru národního hospodářství, stejně jako znalosti pro efektivní řízení obchodní činnosti v podniku jakéhokoliv zaměření. Po absolvování předepsaného studijního plánu je absolvent připraven k uplatnění v praxi či k pokračování dalším studiem v navazujícím stupni studia.
Uplatnění absolventů:Absolventi studijního programu najdou uplatnění zejména v podnicích zaměřených na tvorbu, nákup a prodej informačních systémů a informačních technologií. Uplatní se také v útvarech informatiky výrobních i nevýrobních organizací, odpovědných za provoz a rozvoj svých ICT a IS/ICT jako správce softwarových systémů, databázových systémů, webových serverů či podnikových počítačových sítí či jako analytik a programátor. Studium umožňuje i kvalifikovaný výkon ekonomicko-správních činností v rámci střední úrovně managementu.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ALGAAlgoritmizace v AJzkouška6
JE1AAngličtina 1, EI v AJzápočet2
MT1AMatematika I v AJzkouška5
PEKAPodniková ekonomika I v AJzkouška5
TZIATeoretické základy informatiky v AJzkouška6
VT1AVýpočetní technika I v AJzápočet2
ZOOAZáklady objektového návrhu v AJzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
JE2AAngličtina 2, EI v AJzkouška2
MARAMarketing I v AJzkouška5
MT2AMatematika II v AJzkouška6
OSAOperační systémy v AJzkouška6
PGRAPočítačová grafika I v AJzkouška6
VT2AVýpočetní technika II v AJzkouška6
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
APVAAplikační programové vybavení v AJzkouška5
MI1AMikroekonomie I v AJzkouška6
TE1AOdborná terminologie IS/ICT v AJzápočet2
PSAPočítačové sítě I v AJzkouška6
PTNAProgramovací techniky v AJzkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
CPPAProgramovací jazyk C++ v AJzkouška6
PJJAProgramovací jazyk Java v AJzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DBSADatabázové systémy I v AJzkouška7
MA1AMakroekonomie I v AJzkouška6
AVTAPraxe vývojových technik v AJzápočet3
UADAÚčetnictví a daně v AJzkouška7
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BSAABakalářský seminář v AJzápočet2
EMMAEkonomicko-matematické metody v AJzkouška6
ITAInformační systémy a technologie v AJzkouška7
MANAManagement v AJzkouška5
OSISAOdborný seminář - Informační systémy v AJzápočet2
ST1AStatistika v AJzkouška6
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPAABakalářská práce IS/ICT v AJzápočet8
PRISAPrávo informačních systémů v AJzkouška5
VUIAUmělá inteligence I v AJzkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AVKAAudiovizuální komunikace v AJzkouška5
BISABezpečnost informačních systémů v AJzkouška6
DIFADigitální fotografie v AJzkouška6
JAAJava aplikace v AJzkouška6
XMLAMobilní aplikace v AJzkouška6
UNXAOperační systémy II v AJzkouška6
PHAPočítačová hudba v AJzápočet4
PAPAPočítačové aplikace v AJzkouška6
PRLAProgramovací jazyk Perl v AJzkouška6
SEAASociální a ekonomické aplikace GIS v AJzápočet4
WAAWebové aplikace v AJzkouška6
WDAWebový design v AJzkouška6
ZTPAZpracování textů na počítači v AJzkouška4