Studijní programy / B-HPSA Economic Policy and Administration
Program: B-HPSA Economic Policy and Administration
Obor: B-HPSA-VSA Public Administration
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Absolvent je vybaven odbornými znalostmi v problematice veřejné a státní správy. Absolvent při výkonu činností uplatní specifické znalosti a dovednosti z oblasti financování regionálního rozvoje, ochrany životního prostředí, veřejných financí, dále znalosti z podnikové ekonomiky a z fungování finančních trhů a institucí. Odpovídající teoretické a metodické znalosti dokáže aplikovat v praktické činnosti těchto organizací. Absolvent studijního oboru Veřejná správa má teoretické předpoklady pro magisterské studium oboru Veřejná správa na mateřské fakultě či na obdobně zaměřených studijních magisterských oborech na jiných univerzitách.
Studijní výstupy: absolvent získá znalosti v oblasti ekonomických, manažerských a společenských věd do té míry, aby byli schopni analyzovat a chápat ekonomické jevy
absolvent zná se základy a vývojem ekonomických procesů a s jejich vlivem na společnost
absolvent umí aplikovat metody monitorování a kontroly ekonomických a manažerských procesy ve veřejné správě a neziskových organizacích
absolvent je schopen využít kvantitativní metody a techniky pro podporu rozhodovacích procesů ve veřejné správě
absolvent umí sestavit finanční plán a zajistit potřebné finanční zdroje včetně využití zdrojů případné podpory z rozpočtu ČR a EU
Uplatnění absolventů:Absolvent tohoto oboru se uplatní na pozicích nižšího až středního managementu ve státní správě a v institucích poskytujících poradenské, konzultační a finanční služby státní správě a municipálnímu sektoru. Absolvent je schopen samostatně či v týmu zajišťovat činnosti institucí veřejné a státní správy především v oblasti jejich financování. Je schopen vykonávat i běžné činnosti zajišťující chod uvedených organizací. V příslušných oblastech svého působení uplatní absolvent informační a komunikační technologie pro zefektivnění svých činností.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DSADaňová soustava v AJzkouška5
MT1AMatematika I v AJzkouška5
MI1AMikroekonomie I v AJzkouška6
PEKAPodniková ekonomika I v AJzkouška5
VA1AVýpočetní technika a algoritmizace I v AJzápočet3
ZVSAZáklady práva I v AJzápočet4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OKAJObchodní jazyk - angličtinazkouška2
OKNJObchodní jazyk - němčinazkouška2
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
IE1AInformatika pro ekonomy I v AJzápočet3
MA1AMakroekonomie I v AJzkouška6
MT2AMatematika II v AJzkouška6
POLAPolitologie v AJzkouška5
SPHASprávní právo hmotné v AJzkouška5
VA2AVýpočetní technika a algoritmizace II v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FU1AFinanční účetnictví I v AJzkouška5
IE2AInformatika pro ekonomy II v AJzkouška5
MANAManagement v AJzkouška5
ST1AStatistika v AJzkouška6
VSAJVeřejná správa v AJzkouška5
ZSEAZáklady světové a evropské integrace v AJzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVA1Světový jazyk - Angličtina 1zápočet2
SVF1Světový jazyk - Francouzština 1zápočet2
SVI1Světový jazyk - Italština 1zápočet2
SVN1Světový jazyk - Němčina 1zápočet2
SVR1Světový jazyk - Ruština 1zápočet2
SVS1Světový jazyk - Španělština 1zápočet2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CRUACestovní ruch v AJzkouška5
EKM1AEkonometrie I v AJzkouška5
FRRAFinancování regionálního rozvoje v AJzkouška5
HPO1AHospodářská politika I v AJzkouška6
MARAMarketing I v AJzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVA2Světový jazyk - Angličtina 2zkouška2
SVF2Světový jazyk - Francouzština 2zkouška2
SVI2Světový jazyk - Italština 2zkouška2
SVN2Světový jazyk - Němčina 2zkouška2
SVR2Světový jazyk - Ruština 2zkouška2
SVS2Světový jazyk - Španělština 2zkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BSAABakalářský seminář v AJzápočet2
PRXAOdborná praxe v AJzápočet6
SRAASprávní řízení a jeho aplikace ve veřejné správě v AJzkouška4
VFAVeřejné finance v AJzkouška4
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet8
UPRAÚzemní plánování a stavební řízení v AJzkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
BA1ABankovnictví I v AJzkouška4
FTAFinanční trhy v AJzkouška6
MEAManažerské dovednosti v AJzkouška4
MKVAMarketingová komunikace v AJzkouška5
PNFAPodnikové finance v AJzkouška5
REKAReformy české a světové ekonomiky v AJzkouška4
ZTPAZpracování textů na počítači v AJzkouška4

Specializace

SBBPA Bankovnictví a pojišťovnictví v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BA1ABankovnictví I v AJzkouška4
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
SFPAOsobní a rodinné finance v AJzkouška4
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
POJAPojišťovnictví I v AJzkouška4

SBMMA Management a marketing v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
OOBAObchodní operace I v AJzkouška5
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MKVAMarketingová komunikace v AJzkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
OPMAOperační management v AJzkouška5

SBMOA Marketing a obchod v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
OOBAObchodní operace I v AJzkouška5
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MKVAMarketingová komunikace v AJzkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ZOBAObchodní operace II v AJzkouška5