Studijní programy / B-HPSA Economic Policy and Administration
Program: B-HPSA Economic Policy and Administration
Obor: B-HPSA-FA Finances
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Absolvent je vybaven odbornými znalostmi z oblasti financí. Specificky jde o znalosti z oblasti finančního účetnictví, daňových zásad a evidence daní, znalosti o financování podniků, znalosti o fungování finančního trhu, jeho institucí a instrumentů finančního trhu a využití finančních instrumentů v podnikové praxi. Odpovídající teoretické a metodické znalosti dokáže aplikovat prakticky. Absolvent je schopen samostatně či v týmu zajišťovat činnosti ve finanční oblasti podniku včetně daňové problematiky a řešit finanční vztahy s bankami a dalšími finančními institucemi. Absolvent studijního oboru Finance má teoretické předpoklady pro magisterské studium oboru Financí na mateřské fakultě či na obdobně zaměřených studijních magisterských oborech na jiných univerzitách.
Studijní výstupy: absolvent získá znalosti v oblasti ekonomických, manažerských a společenských věd do té míry, aby byli schopni analyzovat a chápat ekonomické jevy
absolvent zná se základy a vývojem ekonomických procesů a s jejich vlivem na společnost
absolvent umí aplikovat metody, jejichž pomocí jsou studovány, monitorovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy
absolvent je schopen využít kvantitativní metody a techniky pro podporu rozhodovacích procesů
absolvent umí sestavit finanční plán a zajistit potřebné finanční zdroje včetně využití zdrojů případné podpory z rozpočtu ČR a EU
Uplatnění absolventů:Absolvent tohoto oboru se uplatní v podnicích výrobního charakteru i v podnicích služeb, v neziskových organizacích, ve státní správě a ve finančních institucích. Uplatní se ve výkonu nižších až středních manažerských pozic při činnostech zajišťujících financování organizací, při přípravě podkladů pro získávání zdrojů financování, při vedení účetnictví, optimalizaci daní v organizacích a na nižších manažerských pozicích v oblasti správy daní. V příslušných oblastech svého působení uplatní absolvent informační a komunikační technologie pro zefektivnění svých činností.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DSADaňová soustava v AJzkouška5
MT1AMatematika I v AJzkouška5
MI1AMikroekonomie I v AJzkouška6
PEKAPodniková ekonomika I v AJzkouška5
VA1AVýpočetní technika a algoritmizace I v AJzápočet3
ZVSAZáklady práva I v AJzápočet4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OKAJObchodní jazyk - angličtinazkouška2
OKNJObchodní jazyk - němčinazkouška2
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FTAFinanční trhy v AJzkouška6
IE1AInformatika pro ekonomy I v AJzápočet3
MA1AMakroekonomie I v AJzkouška6
MT2AMatematika II v AJzkouška6
PRPAObchodní právo v AJzkouška4
VA2AVýpočetní technika a algoritmizace II v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FU1AFinanční účetnictví I v AJzkouška5
IE2AInformatika pro ekonomy II v AJzkouška5
MANAManagement v AJzkouška5
ST1AStatistika v AJzkouška6
VSAJVeřejná správa v AJzkouška5
ZSEAZáklady světové a evropské integrace v AJzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVA1Světový jazyk - Angličtina 1zápočet2
SVF1Světový jazyk - Francouzština 1zápočet2
SVI1Světový jazyk - Italština 1zápočet2
SVN1Světový jazyk - Němčina 1zápočet2
SVR1Světový jazyk - Ruština 1zápočet2
SVS1Světový jazyk - Španělština 1zápočet2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BA1ABankovnictví I v AJzkouška4
EKM1AEkonometrie I v AJzkouška5
HPO1AHospodářská politika I v AJzkouška6
MARAMarketing I v AJzkouška5
NDAANepřímé daně v AJzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVA2Světový jazyk - Angličtina 2zkouška2
SVF2Světový jazyk - Francouzština 2zkouška2
SVI2Světový jazyk - Italština 2zkouška2
SVN2Světový jazyk - Němčina 2zkouška2
SVR2Světový jazyk - Ruština 2zkouška2
SVS2Světový jazyk - Španělština 2zkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BSAABakalářský seminář v AJzápočet2
PRXAOdborná praxe v AJzápočet6
PDAAPřímé daně v AJzkouška5
VFAVeřejné finance v AJzkouška4
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet8
POJAPojišťovnictví I v AJzkouška4
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
EMMAEkonomicko-matematické metody v AJzkouška6
OOBAObchodní operace I v AJzkouška5
OPMAOperační management v AJzkouška5
PNFAPodnikové finance v AJzkouška5
REKAReformy české a světové ekonomiky v AJzkouška4
SOCASociologie a sociální psychologie v AJzkouška3
ZTPAZpracování textů na počítači v AJzkouška4

Specializace

SBDVA Daně a veřejné finance v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
HPO1AHospodářská politika I v AJzkouška6
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PDAAPřímé daně v AJzkouška5
VFAVeřejné finance v AJzkouška4
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
NDAANepřímé daně v AJzkouška5

SBMMA Management a marketing v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
OOBAObchodní operace I v AJzkouška5
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MKVAMarketingová komunikace v AJzkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
OPMAOperační management v AJzkouška5

SBMOA Marketing a obchod v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
OOBAObchodní operace I v AJzkouška5
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MKVAMarketingová komunikace v AJzkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ZOBAObchodní operace II v AJzkouška5