Studijní programy / B-RRA Regional Development
Program: B-RRA Regional Development
Obor: B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Bakalářský studijní program Regionální rozvoj je zaměřen na problematiku komplexního socioekonomického a environmentálního rozvoje regionu se znalostí globálních i lokálních souvislostí a podmíněnosti jejich úspěšného vývoje v kontextu moderních trendů regionální rozvojové politiky a schopností jejich efektivního uplatnění v podnikatelské sféře i v institucích veřejné správy, včetně jejich dopadu na potenciál regionálního růstu.
Studijní výstupy: Schopnost koncepčně řešit otázky rozvoje regionu v ekonomických, hospodářsko-politických, environmentálních a sociálních souvislostech
Schopnost kvalifikovaně připravovat a zpracovávat projekty na podporu činností v regionu s aktivním využitím znalostí o příslušném regionu
Schopnost analyzovat podnikatelské prostředí a založit a vést podnik
Schopnost komparace regionálních disparit a schopnost připravovat a vyhodnocovat návrhy řešení na jejich odstranění
Schopnost uplatňovat interdisciplinární přístup při řešení otázek souvisejících s rozvojem regionu
Znalost systému fungování a financování veřejné správy
Znalost problematiky financování regionálního rozvoje
Schopnost identifikovat a využívat relevantní informační zdroje
Schopnost navrhovat řešení v oblasti ekonomiky podniku a optimalizace procesů v oblasti finančního hospodaření
Schopnost provádět komplexní analýzy regionu z pohledu přírodních, sociálních a kulturních zdrojů a ekonomické výkonnosti podniků
Uplatnění absolventů:Profil absolventa uvedených studijních programů bude tvořen nejen všeobecnými znalostmi a dovednostmi vysokoškolsky vzdělaného odborníka, ale i schopnostmi:

- koncepčně řešit otázky rozvoje regionu v ekonomických, hospodářsko-politických, environmentálních a sociálních souvislostech,
- kvalifikovaně připravovat a zpracovávat projekty na podporu činností v regionu s aktivním využitím znalostí o příslušném regionu,
- analyzovat podnikatelské prostředí a identifikovat rozhodující faktory a směry vývoje v obecných a regionálních souvislostech,
- provádět komplexní analýzy regionu z pohledu přírodních zdrojů, sociálních a kulturních zdrojů a ekonomické výkonnosti regionu,
- komparace regionálních disparit a rozhodujících faktorů tyto disparity podmiňujících,
- připravovat a vyhodnocovat návrhy řešení na odstranění regionálních disparit v širších souvislostech rozvoje,
- založit a rozvíjet samostatnou podnikatelskou činnost v regionu,
- uplatňovat environmentální aspekty při analytické, koncepční a realizační fázi řešení konkrétního problému,
- týmové práce a aktivního využívání získaných znalostí z oblasti psychologie a jednání s lidmi,
- identifikovat a využívat vhodné informační zdroje,
- formulovat návrhy řešení problémů a obhajovat navržená řešení.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Dr. Ing. Libor Grega

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRMAEAMakroekonomie v AJzkouška6
RRMATAMatematika v AJzkouška6
RRSOCASociologie v AJzkouška4
RRURRAÚvod do studia regionálního rozvoje v AJzápočet2
RRZPRAZáklady projektového řízení v AJzkouška5
RRZVSAZáklady veřejného a soukromého práva v AJzkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EGOAEkonomická geografie v AJzkouška4
RRPEKAPodniková ekonomika v AJzkouška6
RRSPSASociální psychologie v AJzkouška4
RRTVOKATvorba a ochrana krajiny v AJzkouška5
VSAVeřejná správa v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRMANAManagement v regionálním rozvoji v AJzkouška6
RRPZPAPéče o životní prostředí v AJzkouška4
RRREPOARegionální politika v AJzkouška5
RRTRRATeorie regionálního rozvoje v AJzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRASAAplikovaná statistika v AJzkouška6
RRBSBakalářský seminářzápočet1
RRMIEAMikroekonomie v AJzkouška6
RRRSOARegionální sociologie v AJzkouška5
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRODAAObecná demografie v AJzkouška5
RRPRZPAPrávo v životním prostředí v AJzkouška3
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRBPBakalářská prácezápočet10
RRREKARegionální ekonomika v AJzkouška6
RRRVZPARozvoj venkova a zemědělská politika v AJzkouška5
RRVAROAVybrané aspekty rozvoje obcí v AJzkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRPRXOdborná bakalářská praxezápočet4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
FJP1Světový jazyk - francouzština pokročilí 1zápočet1
FJSP1Světový jazyk - francouzština středně pokročilí 1zápočet1
FJZ1ASvětový jazyk - francouzština začátečníci 1 v AJzápočet1
NJP1Světový jazyk - němčina pokročilí 1zápočet1
NJSP1Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1zápočet1
RJP1Světový jazyk - ruština pokročilí 1zápočet1
RJSP1Světový jazyk - ruština středně pokročilí 1zápočet1
RJZ1Světový jazyk - ruština začátečníci 1zápočet1
SJP1Světový jazyk - španělština pokročilí 1zápočet1
SJSP1Světový jazyk - španělština středně pokročilí 1zápočet1
SJZ1ASvětový jazyk - španělština začátečníci 1 v AJzápočet1
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
FJP2Světový jazyk - francouzština pokročilí 2zkouška2
FJSP2Světový jazyk - francouzština středně pokročilí 2zkouška2
FJZ2ASvětový jazyk - francouzština začátečníci 2 v AJzkouška2
NJP2Světový jazyk - němčina pokročilí 2zkouška2
NJSP2Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2zkouška2
RJP2Světový jazyk - ruština pokročilí 2zkouška2
RJSP2Světový jazyk - ruština středně pokročilí 2zkouška2
RJZ2Světový jazyk - ruština začátečníci 2zkouška2
SJP2Světový jazyk - španělština pokročilí 2zkouška2
SJSP2Světový jazyk - španělština středně pokročilí 2zkouška2
SJZ2ASvětový jazyk - španělština začátečníci 2 v AJzkouška2

Specializace

B Business
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRCRUACestovní ruch v regionálním rozvoji v AJzkouška4
RRMARAMarketing v regionálním rozvoji v AJzkouška6
RRSZEMASvětové zemědělství v AJzkouška2
RRZEMAZemědělství v AJzkouška3
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRMPSAManažerská psychologie v AJzkouška4
RRUCVAÚčetnictví v AJzkouška6
RRZIPAŽivnostenské podnikání v AJzkouška4
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRAVTAAgroturistika a venkovská turistika v AJzkouška4
RRLESALesy v regionálním rozvoji v AJzkouška5
RRPNFAPodnikové finance v AJzkouška6
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RREAPAEnvironmentální aspekty podnikání v EU v AJzkouška5