Studijní programy / N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura / Zahradně architektonická tvorba II
Kód předmětu:ZA2
Název v jazyce výuky:Zahradně architektonická tvorba II
Název česky:Zahradně architektonická tvorba II
Název anglicky:Landscape Design II
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/1
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2016/2017 - ZF
Vyučující:prof. Ing. Jiří Damec, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Viktor Filipi (cvičící)
doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová (zkoušející)
Výchozí předměty:Zahradně architektonická tvorba I nebo Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je seznámit studenty s procesem a principy tvorby prostorů urbánní a suburbánní krajiny, v nichž lze uplatnit formy a duch zahrady manipulací s terénem, vodou, vegetací, stavbami a artefakty a zapojit je do systému s cílem spoluvytvářet a dotvářet harmonické životní prostředí sídla a podílet se na kvalitě života jeho obyvatel.
Obsah předmětu:
1.Zahrada - archetypy a vývoj jejich forem. (dotace 2/1)
2.Dům a zahrada. Zahrada jako obytný prostor. (dotace 2/1)
3.Zahrada na dvoře - revitalizace tradičních urbánních forem, zahrada na náměstí, zahrada na ulici. (dotace 4/2)
4.Zahrada na nábřeží. Zahrada v přírodní krajině. (dotace 2/1)
5.Zahrada na konstrukci - na střeše, vertikální zahrada. (dotace 2/1)
6.Proměny historických prostorů. (dotace 2/1)
7.Uplatnění základních kompozičních prvků v zahradně architektonické tvorbě (dotace 8/5)
a.terén
b.voda
c.stavby
d.technické prvky
e.výtvarné artefakty
f.vegetace

8.Nové projekty krajinářské architektury v zahraničí. Toto téma bylo inovováno v rámci realizace projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0122 (dotace 2/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-odhodlání k úspěchu
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost kritiky a sebekritiky
-schopnost organizace a plánování
-schopnost práce v mezinárodním kontextu
-schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-tvorba projektů a jejich management
-týmová práce
-uvědomění si konceptu kvality
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-Prostorová představivost
-Schopnost řešit komplexy problémů
-Schopnost spoluvytvářet a dotvářet městské prostory
-Schopnost spoluvytvářet městskou krajinu

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zkouška písemná - 60 minut (51% z celkového počtu bodů)
Podmínkou pro možnost přihlášení ke zkoušce je získání zápočtu, který bude udělen na základě následujících kritérií: povinné absolvování cvičení, aktivní účast na kolokviu, úspěšné absolvování písemného průběžného testu (51% z celkového počtu bodů) a klausurní práce (51% z celkového počtu bodů)
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška28 h
kolokvium7 h
klausurní práce7 h
Samostudium
příprava na zkoušku35 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
příprava na průběžný test5 h
zpracování seminární práce10 h
Celkem112 h

Základní literatura
 • RICHTER, G. Handbuch Stadtgrün. München [u.a.]: BLV-Verl.-Ges., 1981. 319 s. ISBN 3-405-12192-2.
 • JELLICOE, S. The landscape of man: shaping the environment from prehistory to the present day : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 3. vyd. London: Thames and Hudson, 2000. 408 s. ISBN 0-500-27819-9.
 • BAUMEISTER, N. New landscape architecture. 1. vyd. Berlin: Verlagshaus Braun, 2007. 352 s. ISBN 978-3-938780-25-1.
 • JODIDIO, P. Architecture : nature. Munich: Prestel Verlag, 2006. 188 s. ISBN 978-3-7913-3527-8.
 • BRUNON, H. -- MOSSER, M. Le jardin contemporain : renouveau, expériences et enjeux. Paris: Editions Scala, 2006. 127 s. Tableaux choisis)Tableaux choisis. ISBN 2-86656-375-1.
 • MCLEOD, V. Detail in contemporary landscape architecture. London: King, 2008. 192 s. ISBN 978-1-85669-498-8.
 • RICHARDSON, T. The vanguard landscapes and gardens of Martha Schwartz. New York: Thames & Hudson, 2004. 224 s. ISBN 0-500-51131-4.
 • ECO, U. Dějiny Krásy. Praha: Argo, 2005. 440 s. ISBN 80-7203-677-7.
 • TORRES, A M. -- SADAO, S. Isamu Noguchi : a study of space. 1. vyd. New York: Monacelli Press, 2000. 323 s. ISBN 1-58093-047-6.
 • REYNOLDS, J S. Courtyards : aesthetic, social, and thermal delight. New York: John Wiley & Sons, 2001. 243 s. ISBN 0-471-39884-5.
 • OTRUBA, I. Zahradní architektura: tvorba zahrad a parků. 1. vyd. Brno: Era, 2002. 355 s. ISBN 80-86517-13-6.
 • WILHELMOVÁ, D. -- DAMEC, J. Zahradní umění Říše středu: [studie klasické čínské zahrady]. 1. vyd. Lednice: AWIDA, 2009. 328 s. ISBN 978-80-254-3812-1.
 • WILHELMOVÁ, D. -- DAMEC, J. Zahrada a město: katalog výstavy. 1. vyd. 159 s. ISBN 978-80-7509-312-7.
Doporučená literatura
 • Damec J. Blagard Plads. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. High Line I. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. High Line II. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. High Line III. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Christiansbro. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Jubilee park. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. La Place Valensio. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. More London. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Parc Citroen I. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Parc Citroen II. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Parc Citroen III. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Parc Citroen IV. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Parc Citroen V. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Parc Citroen VI. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Parc Citroen VII. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Parc Citroen VIII. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Parc de la Villette I. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Parc de la Villette II. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Parc de la Villette III. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Parc de la Villette IV. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Parc de la Villette V. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Parc de la Villette VI. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Place de la Bourse. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Promenade Plantaee I. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Promenade Plantaee II. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Damec J. Sankt Hans Plads. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Wilhelmová D., Damec J. Anglická škola krajinářské zahrady I. Mendelova univerzita: Brno 2013. Film. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Wilhelmová D., Damec J. Anglická škola krajinářské zahrady II. Mendelova univerzita: Brno 2013. Film. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Wilhelmová D., Damec J. Anglická škola krajinářské zahrady III. Mendelova univerzita: Brno 2013. Film. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Wilhelmová D., Damec J. Villa Lante. Mendelova univerzita: Brno 2013. Film. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.