Studijní programy / N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura / Audiovizuální percepce krajiny
Kód předmětu:AVPK
Název v jazyce výuky:Audiovizuální percepce krajiny
Název česky:Audiovizuální percepce krajiny
Název anglicky:Audiovisual Landscape Perception
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/0/4 (h týdně/h týdně/dny v semestru)
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:magisterský; magisterský navazující
Semestr:ZS 2016/2017 - ZF
Vyučující:Ing. Jiří Dohnal, DiS. (cvičící, přednášející)
Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Bc. Ing. Daniela Smetanová (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty:Státní bakalářská zkouška a (((Ateliéry navrhování ZaKA) nebo nyní Ateliéry navrhování ZaKA) nebo ((Praktika (mgr.) I) nebo nyní Praktika (mgr.) I))
Zaměření předmětu:Cílem předmětu ve formě intenzivního čtyřdenního workshopu je seznámit posluchače s principy a technikou vnímání, zachycení a interpretací krajinného prostoru a jeho specifik ve fotografickém a filmovém výtvarném umění. V modelovém území se studenti seznámí s významovými, výtvarnými a technickými specifikami krajinářské fotografie a filmu. Pod vedením zkušených odborníků si odzkouší praktické postupy ve fotografickém a filmovém zachycení fenoménů jedinečné -- komponované a narušené krajiny jako součást krajinné analýzy.
Přínosy:
• poznání dalších možností rozborů, zachycení a interpretace krajiny
• poznání specifických přístupů k vnímání a zachycení krajiny v audiovizuálním umění
• praktické technické dovednosti fotografického a filmového snímku
• poznatky a dovednosti v zachycení a interpretaci jedinečnosti krajiny
Obsah předmětu:
1.Výrazové prostředky audiovizuálního výtvarného umění (dotace 7/30)
a.Fotografie a film jako výtvarné umění (Př. 3/Cv. 7)
- krajinářská fotografie a film, výtvarné přístupy a koncepce
b.Technická specifika fotografie a filmu (Př. 4/Cv. 23)
- techniky fotografie a filmu, černobílá fotografie, práce se světlem, barvou, expozicí, formy audiovizuálního záznamu, specifika denního a nočního snímání

2.Specifika krajiny, jedinečnost krajinného prostoru (dotace 4/12)
a.Modelové území jako krajina komponovaná a narušená (Př. 2/Cv. 8)
b.Symbol a asociace komponované krajiny modelového území (Př. 2/Cv. 4)

3.Krajina jako scéna (dotace 3/0)
a.Krajinná scénografie (Př. 3/Cv. 0)

4.Audiovizuální projekt (dotace 0/28)
a.zpracování audiovizuálního cyklu fotografického, filmového anebo kombinovaného

5.Prezentace projektu. (dotace 0/28)
a.Finalizace a příprava projektu k prezentaci.
b.Prezentace výstupů projektu formou veřejného promítání.

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-odhodlání k úspěchu
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost organizace a plánování

Oborově specifické kompetence:
-Poznání dalších možností rozborů, zachycení a interpretace krajiny
-Poznání specifických přístupů k vnímání a zachycení krajiny v audiovizuálním umění
-Poznatky a dovednosti v zachycení a interpretaci jedinečnosti krajiny
-Získání praktických technických dovedností pro zhotovení fotografického a filmového snímku

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zápočet -- audiovizuální projekt
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška14 h
cvičení20 h
workshop22 h
Samostudium
příprava prezentace28 h
zpracování projektů28 h
Celkem112 h

Základní literatura
  • LÖW, J. -- MÍCHAL, I. Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2003. 552 s. ISBN 80-86386-27-9.
  • KOMÁREK, S. Příroda a kultura: svět jevů a svět interpretací. 2. vyd. Praha: Academia, 2008. 307 s. Galileo ;. ISBN 978-80-200-1582-2.
  • SÁDLO, J. a kol. Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. 3. vyd. Praha: Malá Skála, 2008. 255 s. ISBN 978-80-86776-06-4.
  • VALENTA, J. Scénologie krajiny. Praha: Kant pro AMU, 2008. 242 s. ISBN 978-80-86970-68-4.
  • Tvář naší země: krajina domova. 1. vyd. Lomnice nad Popelkou: Studio JB, 2001. 229 s. ISBN 80-900903-8-9.
Doporučená literatura
  • STRAKA, M. DSLR natáčení nejen pro samouky. [online]. 2011. URL: http://zrcadlovkou.cz/.
  • Dohnál J. Estetika krajiny. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
  • Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Česká národní rada. Sbírka zákonů.