Studijní programy / N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura / Trávníkářství (základy)
Kód předmětu:TRZ
Název v jazyce výuky:Trávníkářství (základy)
Název česky:Trávníkářství (základy)
Název anglicky:Principles of Lawn Management
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:magisterský navazující
Semestr:LS 2016/2017 - ZF
Vyučující:doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Umožnit studentům získání teoretických znalostí o biologických charakteristikách trávníkových druhů trav a jejich uplatnění v intenzivních a extenzivních trávnících. Studenti dále získají znalosti, které vedou k podpoře dovedností týkajících se sestavování trávníkových směsí, zakládání trávníků a jejich ošetřování, resp. regenerace.
Obsah předmětu:
1.Trávníkové druhy (dotace 2/0)
a.Biologické vlastnosti trav
b.Charakteristika vhodných trávníkových druhů

2.Základy tvorby trávníkových směsí (dotace 1/0)
a.Třídy, kategorie a druhy trávníků
b.Systémové přístupy k tvorbě trávníkových směsí (RSM norma)

3.Zakládání a ošetřování trávníků (dotace 3/0)
a.Zakládání trávníků
b.Půdní substráty a kondicionéry
c.Ošetřování plochy po výsevu
d.Ošetřování založených trávníků
e.Výživa a hnojení trávníků

4.Plevele a mechy v trávnících (dotace 1/0)
a.Plevele nově zakládaných trávníků
b.Plevele ve starších trávnících
c.Regulace plevelů
d.Mechy v trávníku

5.Choroby a škůdci trávníků (dotace 1/0)
a.Infekční původci onemocnění trávníků
b.Neinfekční původci onemocnění trávníků
c.Profylaktická opatření v ochraně trávníků

6.Specifika golfových trávníků (dotace 4/0)
a.Historie golfu
b.Uspořádání golfového areálu
c.Zakládání a ošetřování golfových areálů
d.Golfové hřiště a krajina

7.Specifika fotbalových trávníků (dotace 2/0)
a.Požadavky na fotbalové trávníky
b.Zakládání a ošetřování fotbalových trávníků

8.Střešní ozelenění (dotace 1/0)
9.Květnaté trávníky (dotace 1/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-schopnost rozhodovat
-schopnost samostatné práce
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Péče o přírodu a krajinu
-Schopnost aplikovat získané znalosti při zakládání a regeneraci trávníků
-Znalosti jednotlivých kategorií trávníků, jejich zakládání a ošetřování
-Znalosti kladných a záporných vlivů golfových hřišť na krajinu
-Znalosti regenerace trávníků
-Znalosti zakládání a údržby fotbalových trávníků
-Znalosti základních a doplňkových trávníkových druhů

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je účast na přednáškách (20% celkové známky) a ústní zkouška (80% celkové známky).
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška16 h
konzultace2 h
Samostudium
příprava na zkoušku38 h
Celkem56 h

Základní literatura
Doporučená literatura
  • HRABĚ, F. a kol. Trávníky pro zahradu, krajinu a sport. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Ing. Petr Baštan, 2009. 335 s. 1. ISBN 978-80-87091-07-4.