Studijní programy / N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
Program: N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
Obor: N-ZKA-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Profil programu krajinářská architektura směřuje do oblastí plánování, navrhování, a projektování kulturní krajiny -- městské i venkovské. Absolvent studiem nabyl komplexních znalostí historických a teoretických kořenů zahradního umění a krajinářské architektury, hlubokého biologického základu k výtvarnému seskupování rostlin a ekologické myšlení. Je způsobilý kreativní imaginace v konstrukci a manipulaci s terénem, vodou, vegetací, stavbami, uměleckými, technickými a přírodními artefakty v procesu vytváření prostoru a prostředí.


Studijní program Zahradní a krajinářská architektura získal v akademickém roce 2013/2014 mezinárodní akreditaci IFLA
(International Federation of Landscape Architects / Mezinárodní federace zahradních architektů).
Studijní výstupy: Schopnost plánování, navrhování a projektování kulturní krajiny.
Komplexní znalosti historických a teoretických kořenů zahradního umění a krajinářské architektury.
Komplexní znalosti hlubokého biologického základu k výtvarnému seskupování rostlin a ekologickému myšlení.
Schopnost vykonávat povolání autorizovaného krajinářského architekta ve smyslu zákona 360/92 Sb.
Znalost konstrukce drobných staveb.
Znalost dotváření urbánních prostorů.
Uplatnění absolventů:Po splnění předepsané délky praxe a složení autorizačních zkoušek bude komplexně připraven k výkonu povolání autorizovaného krajinářského architekta ve smyslu zákona 360/92 Sb.
Je rovněž připraven, aby rozvíjel svou osobnost jako koncepční pracovník v odborných institucích a orgánech státní zprávy a dalším vzděláváním dospěl pro působnost v pedagogických a vědeckých funkcích na univerzitách a výzkumných pracovištích.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Jiří Damec, CSc.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ANZAteliéry navrhování ZaKAzkouška10
DU4Dějiny umění IVzkouška2
URB2Urbanismus IIzkouška4
VT4Výtvarná tvorba IVzkouška3
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ARSArchitektura a stavbyzkouška4
AKPAteliér krajinného plánovánízkouška10
IK1Interiérové květinářství Izápočet3
KE1Krajinná ekologie Izkouška3
KPLKrajinné plánovánízkouška2
Skupina předmětů povinných
PRXNPraxe (mgr.)zápočet6
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ATPAteliér projektovánízkouška8
IK2Interiérové květinářství IIzkouška4
WS1Workshop Izkouška10
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DATDiplomový ateliérzkouška8
PVSPrávo a veřejná správazkouška2
WS2Workshop IIzkouška10
Skupina předmětů povinných
DPDiplomová prácezápočet20
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
GKIGIS a krajinné interpretacezápočet3
KE2Krajinná ekologie IIzkouška5
LROZLéčivé rostliny v okrasném zahradnictvízkouška5
PZUPéče o památky zahradního uměnízkouška5
PR3Použití rostlin IIIzkouška6
RKTRekultivacezkouška5
UAGÚvod do GISzápočet2
UZPÚzemní plánovánízkouška5
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
BKZBiotechnika krajinné zelenězkouška5
EOVOEkologické ovocnářstvízkouška4
OTSOvocnictví tropů a subtropůzkouška5
PUPKPéče o chráněná území přírody a krajinyzkouška5
REKRekreacezkouška3
SPPSeminář participativního plánovánízápočet5
SPMSpeciální mechanizacezkouška6
UAGÚvod do GISzápočet2