Studijní programy / B-NAB Nábytek
Program: B-NAB Nábytek
Obor: B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Vzdělání je zaměřeno na oblast kreativní a konstrukční tvorby nábytku, užitných parametrů výrobků, nábytkového zbožíznalství a výrobních technologií, doplněné základními informacemi o řízení výroby, z oblasti prodeje nábytku a o vývoji a trendech v zařizování interiérů. Absolventi jsou schopni zastávat odborné technické funkce v oblasti tvorby a výroby nábytku, zastávat funkci nábytkářských odborníků ve státní správě nebo v obchodních organizacích, jejichž činnost je zaměřena na produkty nábytkářské výroby.
Studijní výstupy: Stanovování komplexních technologických postupů a technických podmínek nábytkářské výroby
Organizace, plánování a řízení nábytkářských firem na střední úrovní
Porozumění výrobě nábytku v komplexní, mezioborové rovině
Analyzování a řešení problémů nábytkářské výroby
Schopnost samostatné kreativní práce s informacemi
Schopnost tvořivé práce v týmu
Uplatnění absolventů:Absolventi studia budou mít uplatnění ve výrobě nábytku, v poradenských službách, v obchodech s nábytkem, v projekčních kancelářích a dalších oblastech tvorby interiéru. Absolventi architektury nebo absolventi obchodních a ekonomických škol nemají dostatečné vzdělání v oboru tvorby nábytku. Absolventi dřevařských oborů jsou výhradně orientováni na zpracování dřeva, materiálů a výrobní technologie.
V současné době roste poptávka po absolventech profilovaných v těchto oborech a to nejen u velkých prodejců a distributorů nábytku, ale i u menších výrobních firem. Nově vznikají poradenské služby a architektonické kanceláře orientované na oblast bydlení. Výrobci nábytku či jejich zájmová sdružení začínají budovat vlastní prodejní sítě, kde vedle specializovaných ekonomicky vzdělaných odborníků potřebují pracovníky s navrhovaným zaměřením. Odborný profil je také vhodným základem pro samostatné podnikání ve středních, malých a rodinných výrobních firmách.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DGTKKDeskriptivní geometriezkouška4
FYZFyzikazkouška5
CHPLChemie pomocných látekzkouška4
ITEInteriérzkouška4
MTMatematikazkouška5
TK1Technické kreslenízápočet3
TZTNTypologie a tvorba nábytkuzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJSP1Světový jazyk 1 - angličtinazápočet1
NJSP1Světový jazyk 1 - němčinazápočet1
RJSP1Světový jazyk 1 - ruštinazápočet1
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CHOBChemie obecnázkouška5
SDRStavba dřevazkouška5
VNBVýkresy nábytkuzápočet3
VDVVýroba dýh a vrstvených lepených materiálůzkouška4
ZAEKZáklady ekonomikyzkouška4
ZITZáklady informatikyzápočet4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
ESBBydlenízkouška3
NNBNavrhování nábytkuzápočet3
ZTT1Základy techniky tvorbyzkouška3
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJSP2Světový jazyk 2 - angličtinazkouška2
NJSP2Světový jazyk 2 - němčinazkouška2
RJSP-2Světový jazyk 2 - ruštinazkouška2
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FVDRFyzikální vlastnosti dřevazkouška5
KNN1Konstrukce nábytku Izápočet4
CAD1Konstruování nábytku v CAD Izápočet3
MKEMarketingzkouška4
PLNHPlasty, lepidla a nátěrové hmotyzkouška3
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OJAIOdborný jazyk 1 - angličtinazápočet1
OJNIOdborný jazyk 1 - němčinazápočet1
OTRJ1Odborný jazyk 1 - ruštinazápočet1
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KNN2Konstrukce nábytku IIzápočet4
CAD2Konstruování nábytku v CAD IIzápočet3
MVDRMechanické vlastnosti dřevazkouška5
PRXNProvozní praxe NABzápočet3
TNB1Technologie výroby nábytku Izkouška4
VCN1Výroba čalouněného nábytkuzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OAJZOdborný jazyk 2 - angličtinazkouška2
ONJZOdborný jazyk 2 - němčinazkouška2
ORJZOdborný jazyk 2 - ruštinazkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
VOSNDějiny a bydlenízkouška4
SMDHydrotermická úprava dřevazkouška4
KNN3Konstrukce nábytku IIIzápočet3
MPMarketingové plánovánízápočet3
PNNPevnostní navrhování nábytkuzkouška5
TNB2Technologie výroby nábytku IIzkouška4
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
PPEDokazování škodlivin v pracovním prostředí a ergonomiezkouška3
INKInteriérové konstrukcezápočet3
VPPMVnitřní prostředí budovzkouška3
ZKNZkoušení nábytkuzkouška3