Studijní programy / N-TP Chemie a technologie potravin / Výživa hospodářských zvířat I
Kód předmětu:VHZ1
Název v jazyce výuky:Výživa hospodářských zvířat I
Název česky:Výživa hospodářských zvířat I
Název anglicky:Nutrition of Animal Husbandry I
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(Jeden ECTS kredit odpovídá 28 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:Prezenční studium: 2/2
(Prezenční studium: počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:Čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr:ZS 2010/2011 - AF
Vyučující:Ing. Pavel Horký (cvičící)
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Poskytnout základní znalosti z oblasti výživy zvířat, zbožíznalství krmiv, krmných aditiv, technologických postupů úprav krmiv pro zlepšení jejich kvality, využití krmiv ve výživě zvířat a základů techniky krmení s cílem produkce kvalitních a nezávadných potravin.
Obsah předmětu:
1.Funkce živin v živočišném organismu (dotace 5/6)
a.Potřeba živin a jejich zdroje
b.Faktory ovlivňující stravitelnost živin
c.Hodnocení dusíkatých látek a energie
d.Cizorodé látky v potravním řetězci

2.Zbožíznalství krmiv (dotace 2/5)
a.Technologické postupy úpravy krmiv
b.Konzervace a skladování objemných krmiv

3.Krmná aditiva ve výživě zvířat (dotace 2/0)
a.Princip působení, použití a způsonb aplikace

4.Výživa a krmení přežvýkavců (dotace 7/9)
a.Technika krmení dojnic a telat
b.Technika krmení výkrmového skotu a jalovic

5.Výživa a krmení prasat (dotace 3/2)
6.Výživa a krmení drůbeže (dotace 3/2)
7.Vztah výživy ke kvalitě živočišných produktů (dotace 2/0)
a.Vliv na jakost mléka
b.Ovlivnění jatečné hodnoty, kvality masa a tuku

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Laboratorní rozbory krmiv
-Stanovení energetické hodnoty krmiv
-Způsobilost obecných výživových doporučení

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zkouška
Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemnou část představuje test ve formě otázek a krátkých odpovědí. Min. úspěšnost 60%.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška28 h
cvičení28 h
konzultace2 h
Samostudium
příprava na zkoušku60 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
zpracování seminární práce12 h
Celkem140 h

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZZEMAN, L. -- DOLEžAL, P. -- KOPřIVA, A. -- MRKVICOVá, E. -- PROCHáZKOVá, J. -- RYANT, P. -- SKLáDANKA, J. -- STRAKOVá, E. -- SUCHý, P. -- VESELý, P. -- ZELENKA, J.Výživa a krmení hospodářských zvířatPrahaProfi Press, s.r.o.200680-86726-17-7
ZDOLEžAL, P.Výživa zvířat a nauka o krmivech : (cvičení)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200480-7157-786-3
ZKOPřIVA, A. a kol.Technika krmení hospodářských zvířat : cvičeníBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200180-7157-557-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura