Studijní programy / Bakalářské studijní programy v českém jazyce

Bakalářské studijní programy v českém jazyce

Agronomická fakulta

B-AGB Agrobiologie
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-AGB-FY Fytotechnika Bakalářský prezenční 3
B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie Bakalářský prezenční 3
B-AGB-VS Všeobecné zemědělství Bakalářský prezenční 3
B-AGB-VS Všeobecné zemědělství Bakalářský kombinovaná 3

B-TP Chemie a technologie potravin
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-TP-TP Technologie potravin Bakalářský prezenční 3

B-RL Rostlinolékařství
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-RL-RL Rostlinolékařství Bakalářský prezenční 3

B-TO Technologie odpadů
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-TO-OH Odpadové hospodářství Bakalářský prezenční 3
B-TO-OH Odpadové hospodářství Bakalářský kombinovaná 3

B-ZS Zemědělská specializace
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-ZS-AE Agroekologie Bakalářský prezenční 3
B-ZS-PT Provoz techniky Bakalářský prezenční 3
B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy Bakalářský prezenční 3

B-ZEI Zemědělské inženýrství
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-ZEI-ABY Agrobyznys Bakalářský prezenční 3

B-ZOO Zootechnika
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-ZOO-ZO Zootechnika Bakalářský prezenční 3


Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

B-MTS Mezinárodní teritoriální studia
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia Bakalářský prezenční 3

B-RR Regionální rozvoj
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu Bakalářský prezenční 3
B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu Bakalářský kombinovaná 3


Institut celoživotního vzdělávání

B-SP Specializace v pedagogice
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů Bakalářský prezenční 2
B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů Bakalářský kombinovaná 2
B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Bakalářský prezenční 3
B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Bakalářský kombinovaná 3

B-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví Bakalářský prezenční 3
B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví Bakalářský kombinovaná 3


Lesnická a dřevařská fakulta

B-ARB Arboristika
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-ARB-ARB Arboristika Bakalářský prezenční 3
B-ARB-ARB Arboristika Bakalářský kombinovaná 3

B-DSGN Design nábytku
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-DSGN-DSGN Design nábytku Bakalářský prezenční 4

B-DREV Dřevařství
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-DREV-DREV Dřevařství Bakalářský prezenční 3
B-DREV-DREV Dřevařství Bakalářský kombinovaná 3

B-KRAJ Krajinářství
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-KRAJ-KRAJ Krajinářství Bakalářský prezenční 3

B-LES Lesnictví
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-LES-LES Lesnictví Bakalářský prezenční 3
B-LES-LES Lesnictví Bakalářský kombinovaná 3
B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí Bakalářský prezenční 3

B-NAB Nábytek
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku Bakalářský prezenční 3

B-STAV Stavby na bázi dřeva
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva Bakalářský prezenční 3


Provozně ekonomická fakulta

B-EM Ekonomika a management
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství Bakalářský prezenční 3
B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství Bakalářský kombinovaná 3
B-EM-MCR Management cestovního ruchu Bakalářský prezenční 3
B-EM-ME Manažersko-ekonomický Bakalářský prezenční 3
B-EM-ME Manažersko-ekonomický Bakalářský kombinovaná 3
B-EM-MO Management obchodní činnosti Bakalářský prezenční 3
B-EM-MO Management obchodní činnosti Bakalářský kombinovaná 3
B-EM-SE Sociálně ekonomický obor Bakalářský prezenční 3
B-EM-SE Sociálně ekonomický obor Bakalářský kombinovaná 3

B-HPS Hospodářská politika a správa
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-HPS-F Finance Bakalářský prezenční 3
B-HPS-VS Veřejná správa Bakalářský prezenční 3
B-HPS-VS Veřejná správa Bakalářský kombinovaná 3

B-II Inženýrská informatika
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-II-ARI Automatizace řízení a informatika Bakalářský prezenční 3

B-SI Systémové inženýrství a informatika
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-SI-EI Ekonomická informatika Bakalářský prezenční 3


Zahradnická fakulta

B-FT Floristická tvorba
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-FT-FT Floristická tvorba Bakalářský prezenční 3

B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-ZKA-SZ Správa zeleně Bakalářský kombinovaná 3
B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura Bakalářský prezenční 4
B-ZKA-ZKR Zahradní a krajinářské realizace Bakalářský prezenční 3

B-ZI Zahradnické inženýrství
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství Bakalářský prezenční 3
B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství Bakalářský kombinovaná 3
B-ZI-Z Zahradnictví Bakalářský prezenční 3
B-ZI-Z Zahradnictví Bakalářský kombinovaná 3

B-Z Zahradnictví
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-Z-JRPZ Jakost rostlinných potravinových zdrojů Bakalářský prezenční 3