Studijní programy

Studijní programy

Agronomická fakulta

B-AGB Agrobiologie
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-AGB-FY Fytotechnika Bakalářský prezenční 3
B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie Bakalářský prezenční 3
B-AGB-VS Všeobecné zemědělství Bakalářský prezenční 3
B-AGB-VS Všeobecné zemědělství Bakalářský kombinovaná 3

B-TP Chemie a technologie potravin
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-TP-TP Technologie potravin Bakalářský prezenční 3

B-RL Rostlinolékařství
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-RL-RL Rostlinolékařství Bakalářský prezenční 3

B-TO Technologie odpadů
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-TO-OH Odpadové hospodářství Bakalářský prezenční 3
B-TO-OH Odpadové hospodářství Bakalářský kombinovaná 3

B-ZS Zemědělská specializace
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-ZS-AE Agroekologie Bakalářský prezenční 3
B-ZS-PT Provoz techniky Bakalářský prezenční 3
B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy Bakalářský prezenční 3

B-ZEI Zemědělské inženýrství
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-ZEI-ABY Agrobyznys Bakalářský prezenční 3

B-ZOO Zootechnika
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-ZOO-ZO Zootechnika Bakalářský prezenční 3

N-ASE Agricultural Specialization
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-ASE-GA General Agriculture in English Magisterský navazující prezenční 2

N-FYTO Fytotechnika
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-FYTO-BR Biotechnologie rostlin Magisterský navazující prezenční 2
N-FYTO-F Fytotechnika Magisterský navazující prezenční 2

N-TP Chemie a technologie potravin
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-TP-EKT Ekotrofologie Magisterský navazující prezenční 2
N-TP-JZP Jakost a zdravotní nezávadnost potravin Magisterský navazující prezenční 2
N-TP-TP Technologie potravin Magisterský navazující prezenční 2

N-RL Rostlinolékařství
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-RL-RL Rostlinolékařství Magisterský navazující prezenční 2

N-TO Technologie odpadů
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-TO-TMO Technologie a management odpadů Magisterský navazující prezenční 2
N-TO-TMO Technologie a management odpadů Magisterský navazující kombinovaná 2

N-ZS Zemědělská specializace
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-ZS-AD Automobilová doprava Magisterský navazující prezenční 2
N-ZS-AE Agroekologie Magisterský navazující prezenční 2
N-ZS-PT Provoz techniky Magisterský navazující prezenční 2
N-ZS-RV Rozvoj venkova Magisterský navazující prezenční 2
N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství Magisterský navazující prezenční 2
N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství Magisterský navazující kombinovaná 2

N-ZEI Zemědělské inženýrství
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-ZEI-ABY Agrobyznys Magisterský navazující prezenční 2

N-ZOO Zootechnika
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-ZOO-CHK Chov koní a agroturistika Magisterský navazující prezenční 2
N-ZOO-KRM Krmivářství Magisterský navazující prezenční 2
N-ZOO-RH Rybářství a hydrobiologie Magisterský navazující prezenční 2
N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie Magisterský navazující prezenční 2
N-ZOO-ZO Zootechnika Magisterský navazující prezenční 2


Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

B-MTSA International Territorial Studies
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-MTSA-MRSA International Development Studies Bakalářský prezenční 3

B-MTS Mezinárodní teritoriální studia
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia Bakalářský prezenční 3

B-RRA Regional Development
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions Bakalářský prezenční 3

B-RR Regionální rozvoj
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu Bakalářský prezenční 3
B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu Bakalářský kombinovaná 3

N-MTSA International Territorial Studies
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-MTSA-MRSA International Development Studies Magisterský navazující prezenční 2

N-MTS Mezinárodní teritoriální studia
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia Magisterský navazující prezenční 2

N-RRA Regional Development
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions Magisterský navazující prezenční 2

N-RR Regionální rozvoj
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů Magisterský navazující prezenční 2


Institut celoživotního vzdělávání

B-SP Specializace v pedagogice
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů Bakalářský prezenční 2
B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů Bakalářský kombinovaná 2
B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Bakalářský prezenční 3
B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Bakalářský kombinovaná 3

B-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví Bakalářský prezenční 3
B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví Bakalářský kombinovaná 3

N-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-TZEI-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství Magisterský navazující prezenční 2
N-TZEI-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství Magisterský navazující kombinovaná 2


Lesnická a dřevařská fakulta

B-ARB Arboristika
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-ARB-ARB Arboristika Bakalářský prezenční 3
B-ARB-ARB Arboristika Bakalářský kombinovaná 3

B-DSGN Design nábytku
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-DSGN-DSGN Design nábytku Bakalářský prezenční 4

B-DREV Dřevařství
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-DREV-DREV Dřevařství Bakalářský prezenční 3
B-DREV-DREV Dřevařství Bakalářský kombinovaná 3

B-KRAJ Krajinářství
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-KRAJ-KRAJ Krajinářství Bakalářský prezenční 3

B-LES Lesnictví
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-LES-LES Lesnictví Bakalářský prezenční 3
B-LES-LES Lesnictví Bakalářský kombinovaná 3
B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí Bakalářský prezenční 3

B-NAB Nábytek
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku Bakalářský prezenční 3

B-STAV Stavby na bázi dřeva
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva Bakalářský prezenční 3

N-DSGN Design nábytku
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-DSGN-DSGN Design nábytku Magisterský navazující prezenční 2

N-DI Dřevařské inženýrství
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-DI-DI Dřevařské inženýrství Magisterský navazující prezenční 2
N-DI-DI Dřevařské inženýrství Magisterský navazující kombinovaná 2

N-EUFO European Forestry
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-EUFO-EUFO European Forestry Magisterský navazující prezenční 2

N-KI Krajinné inženýrství
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-KI-KI Krajinné inženýrství Magisterský navazující prezenční 2

N-LI Lesní inženýrství
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-LI-LI Lesní inženýrství Magisterský navazující prezenční 2
N-LI-LI Lesní inženýrství Magisterský navazující kombinovaná 2

N-NI Nábytkové inženýrství
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-NI-NI Nábytkové inženýrství Magisterský navazující prezenční 2

N-STAV Stavby na bázi dřeva
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva Magisterský navazující prezenční 2


Provozně ekonomická fakulta

B-HPSA Economic Policy and Administration
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-HPSA-FA Finances Bakalářský prezenční 3
B-HPSA-VSA Public Administration Bakalářský prezenční 3

B-EMAJ Economics and Management
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management Bakalářský prezenční 3
B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management Bakalářský kombinovaná 3

B-EM Ekonomika a management
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství Bakalářský prezenční 3
B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství Bakalářský kombinovaná 3
B-EM-MCR Management cestovního ruchu Bakalářský prezenční 3
B-EM-ME Manažersko-ekonomický Bakalářský prezenční 3
B-EM-ME Manažersko-ekonomický Bakalářský kombinovaná 3
B-EM-MO Management obchodní činnosti Bakalářský prezenční 3
B-EM-MO Management obchodní činnosti Bakalářský kombinovaná 3
B-EM-SE Sociálně ekonomický obor Bakalářský prezenční 3
B-EM-SE Sociálně ekonomický obor Bakalářský kombinovaná 3

B-HPS Hospodářská politika a správa
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-HPS-F Finance Bakalářský prezenční 3
B-HPS-VS Veřejná správa Bakalářský prezenční 3
B-HPS-VS Veřejná správa Bakalářský kombinovaná 3

B-II Inženýrská informatika
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-II-ARI Automatizace řízení a informatika Bakalářský prezenční 3

B-SIA System Engineering and Informatics
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-SIA-EIA Economic Informatics Bakalářský prezenční 3

B-SI Systémové inženýrství a informatika
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-SI-EI Ekonomická informatika Bakalářský prezenční 3

N-HPSA Economic Policy and Administration
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-HPSA-FIMA Finance and Investment Management Magisterský navazující prezenční 2
N-HPSA-UADA Acounting and Taxes Magisterský navazující prezenční 2
N-HPSA-VSA Public Administration Magisterský navazující prezenční 2
N-HPSA-VSA Public Administration Magisterský navazující kombinovaná 2

N-EMAJ Economics and Management
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management Magisterský navazující prezenční 2
N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management Magisterský navazující kombinovaná 2

N-EM Ekonomika a management
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-EM-ME Manažersko-ekonomický Magisterský navazující prezenční 2
N-EM-ME Manažersko-ekonomický Magisterský navazující kombinovaná 2
N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu Magisterský navazující prezenční 2
N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu Magisterský navazující kombinovaná 2

N-HPS Hospodářská politika a správa
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-HPS-F Finance Magisterský navazující kombinovaná 2
N-HPS-FIM Finance a investiční management Magisterský navazující prezenční 2
N-HPS-FIM Finance a investiční management Magisterský navazující kombinovaná 2
N-HPS-UAD Účetnictví a daně Magisterský navazující prezenční 2
N-HPS-VS Veřejná správa Magisterský navazující prezenční 2
N-HPS-VS Veřejná správa Magisterský navazující kombinovaná 2

N-II Inženýrská informatika
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-II-ARI Automatizace řízení a informatika Magisterský navazující prezenční 2

N-SIA System Engineering and Informatics
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-SIA-EIA Economic Informatics Magisterský navazující prezenční 2

N-SI Systémové inženýrství a informatika
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-SI-EI Ekonomická informatika Magisterský navazující prezenční 2


Zahradnická fakulta

B-FT Floristická tvorba
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-FT-FT Floristická tvorba Bakalářský prezenční 3

B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-ZKA-SZ Správa zeleně Bakalářský kombinovaná 3
B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura Bakalářský prezenční 4
B-ZKA-ZKR Zahradní a krajinářské realizace Bakalářský prezenční 3

B-ZI Zahradnické inženýrství
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství Bakalářský prezenční 3
B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství Bakalářský kombinovaná 3
B-ZI-Z Zahradnictví Bakalářský prezenční 3
B-ZI-Z Zahradnictví Bakalářský kombinovaná 3

B-Z Zahradnictví
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
B-Z-JRPZ Jakost rostlinných potravinových zdrojů Bakalářský prezenční 3

N-HOE Horticultural Engineering
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-HOE-IMHS International Master of Horticulture Science Magisterský navazující prezenční 2

N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-ZKA-MZKU Management zahradních a krajinářských úprav Magisterský navazující prezenční 2
N-ZKA-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura Magisterský navazující prezenční 2

N-ZI Zahradnické inženýrství
Obor Typ studia Forma studia Délka studia Detail
N-ZI-RZT Řízení zahradnických technologií Magisterský navazující prezenční 2
N-ZI-RZT Řízení zahradnických technologií Magisterský navazující kombinovaná 2
N-ZI-Z Zahradnictví Magisterský navazující prezenční 2
N-ZI-Z Zahradnictví Magisterský navazující kombinovaná 2